TEAMPLAY GROUND

 “Gennem BELONGING lærer elever at lære og at lede; nogle lærer bedst ved at tænke, ved at gøre, og ved at elske det de gør;
mens andre lærer bedst ved at elske, gøre og kun senere tænke.” BELONGING Projekt, 2004-2018 Mirano, Venedig, Italien.

TEAMPLAY GROUND

BELONGING-programmet til elever i alderen 3-10 år

TEAMPLAY GROUND (TPG) giver lærerne en ny form for ledelsespraksis i klasseværelset, der udelukkende opererer i den sociale dimension. En praksis der er uafhængig, men alligevel målrettet støtter alle mål og retningslinjer i skolen. Det er en effektive social praksis er på mange måder en radikalt anderledes tilgang til klasseledelse. Mest bemærkelsesværdigt er det, at teamet på videnskabeligt grundlag, kan advokere for 33 elever til 1 lærer; samt at det lægger ansvaret for den sociale dimension på eleverne. TPG er logisk og enkelt, det er nemt at implementere og det frigiver tid og energi til undervisning og læring, samtidig med det skaber en atmosfære af fællesskab og samarbejde.

TPG bygger på generelle grundprincipper og kulturelle traditioner hvor alle “roller” og “opgaver” er fastlagt ud fra lokale kulturelle forhold. Roller og ansvarsområder er designet til det mangfoldige klasseværelse, udfordrede elever, gennemsnitlige og begavede elever, samt elever med fysiske, følelsesmæssige og mentale udfordringer. De opdager hurtigt, hvorfor ‘ledelse’ ligger indenfor et gammelt paradigme, hvor der er en leder og resten er ‘følgere’, der har et næsten uendeligt antal følgere under sig.

I løbet af skoleåret tildeles eleverne en af otte roller, hver elev accepterer ansvaret for en rolle i en uge og de fleste har en ny opgave de skal klare hver dag. TPG-kalenderen sikrer, at hver elev opfylder alle roller og får lov til at udføre alle 33 opgaver. Eleverne fortæller at det giver en følelse af ‘inpowerment’ – altså en følelse af styrke og kompetence der kommer indefra. Det sker fordi TPG er designet sådan, at det forener den mangfoldighed af personligheder, temperamenter og evner der er i en klasse på fornem vis. Der opstår en rig følelse af samhørighed der giver mulighed for samskabelse og samarbejde, et sundt fællesskab som børn ønsker at være en del af! 

Der er to typer af elever – elever der er kognitivt orienterede og ofte tænker på noget for derefter at gøre det, om de så kan lide at gøre det eller ej; og intuitive elever – børn, der elsker at gøre, hvad de elsker at gøre, og sjældent spilder tid (i deres opfattelse) med at tænke over det. Kognitive elever har få problemer med tests, men det samme kan ikke siges om en intuitiv elev, de er ofte mere kunstnerisk eller musikalsk orienterede. Hvordan disse to typer af elever tilpasser sig og interagere socialt er ofte milevidt fra hinanden. Når man ser den anden blive givet autoritet og ansvar for en rolle, de aldrig ville forestille sig den anden kunne lykkes med, så stiger respekten som alle lærer gennem processen.

Lærere der har brugt TPG oplever, at de sociale og følelsesmæssige fremskridt er langt og ud over, hvad BELONGING-teamet og samarbejdspartnerne turde forestille sig. Børnene talte om at elske at lære og fortalte, at de lærte at sætte pris på, forstå og elske dem, de havde dømt udenfor. Klasseværelserne omdannedes til effektive, selvorganiserende miljøer, hvor læring var sjovt, og samarbejdsbaseret nysgerrighed erstattede usund, socialt drevet rivalisering, og mobning og social chikane blev fortid. Fællesskab gennem forskellighed er ren magi, især når læringen fortsætter!

Instruktioner, træning, skabeloner og værktøjer til TEAMPLAY GROUND er gratis for lærere der deltager på EDUCARING .

Bemærk: Erfaringer viser gang på gang, at mens “spillet” er enkelt og ser let ud, mislykkes det, når lærerne ikke personligt forstår de dynamiske principper på spil. Regler, der gør “spillet” brugbart.

kontakt til os i dag for at lære mere om, hvordan du bringer BELONGING, EDUCARING og TEAMPLAY GROUND til dit nærmiljø.