EDUCARING

“Jeg fandt kuren for udbrændthed.” J. Rossi, lærer, Californien USA

EDUCARING

BELONGING-oplevelsen: EDUCARING er målrettet lærere; deltagerne tilbydes et værktøj – en leg eller “spil” til klasseledelse, kaldet: TEAMPLAY GROUND (TPG). TPG er nemt at implementere i en skoleklasse. 

Tilsammen er BELONGING værktøjerne: EDUCARING og TEAMPLAY GROUND en ny måde at arbejde med klasseledelse på. Metoden fungerer i den sociale dimension, eleverne vokser med ansvaret og lærerne får på den måde tid og rum til at undervise.

Den gennemsnitlige lærer bruger en stor del af sin arbejdsdag på klasseledelse. Alt for ofte går lærerens opmærksomhed, tid og energi til de få elever i klassen der forstyrrer.

Lærerne der bruger BELONGING metoden TEAMPLAY GROUND i deres klasser, oplever at elevernes glæde ved at lære vokser. Samtidig fornys lærerens livslange kærlighed til læring. Arbejdet med metoden giver en dyb forståelse af hvad ægte ledelse er. Alle elementer i spillet engagerer eleverne indefra og ud, på den måde er de frie til at interagere på en sund måde med lærere, klassekammerater og forældre.

EDUCARING er en oplevelse der fremmer personlig og relationel udvikling. Det er tid og rum der giver ro til at genfinde engagementet og minder en om, at den tid man tilbringer i skolen er meningsfuld og giver målbare konsekvenser. Opgaven er at støtte børn til at blive sunde voksne, der har evnen til at tænke for sig selv som individer og arbejde sammen som en gruppe. Denne læring er afgørende for uddannelse og et bæredygtigt liv – og uden sunde, glade og fornuftige lærere, vil det ikke lykkes.

EDUCARING er en todages kursusoplevelse, der kan gennemføres uden store krav til omgivelserne.

Kontakt os i dag for at få mere at vide om hvordan vi kan planlægge en EDUCARING kursus oplevelse for lærere i dit lokalmiljø.

Erfaringer og observationer

“Efter at have set mange uddannelsesmodeller i min karriere, og selv udviklet mange af mine egne modeller, har mit fokus været på, hvad der er mest nødvendigt for at skabe følelsesmæssige og sociale intelligens. Fra mit perspektiv er dette nøglen til udviklingen af en menneskelig problemløser forbundet med livet omkring sig, børn, der vokser ind i voksenalderen med de tværfaglige færdigheder, der er nødvendige for at skabe en virkelig levedygtig og bæredygtig verden. BELONGING projektet, som jeg observerede i Mirano, Italien, er et sjældent naturligt program, der gennemstrømmes af disse præmisser og legemliggør denne form for læring. At sige, at jeg “så” disse principper i praksis er utilstrækkeligt. Ligesom alle virkelig sunde modeller for menneskelige relationer og empatisk læringsglæde, er det mere præcist at sige, at hele sandheden er afsløret gennem, hvad man føler og erfarer med alle sine sanser. I Miranos klasseværelser, hvor lærerne blev uddannet af Lynnclaire Dennis i, hvordan modellen, baseret på videnskaben om Mereon Matricen, anvendes i ens person liv, var jeg i stand til bogstaveligt talt se og føle et levende, åndende, glædesfyldt uddannelsessystem.”

Læs June Gormans artikel om BELONGING. June Gorman, UNESCO

“Hvad disse kurser har bragt frem i vores lærere og ind i vores samfund er næsten ikke til at fatte.”

Dr. Alessio Morassut, Emeritus Skoleinspektør for folkeskolerne i Mirano, Italien

“Det er netop den slags 21 århundredes pædagogiske tilgang, som vi bør gennemføre for at forberede den næste generation på de udfordringer, de vil stå over for.”

Dr. Bruce Pittman, NASA, Californien

“Jeg ønskede ikke at forlade dette kursus og jeg ønsker det kunne være en regelmæssig del af vores ‘ genlæring ‘. Jeg har fundet et middel mod udbrændthed. ”

Lærer Rosanna Vulpiani, Italien

“Disse oplevelser var forvandlende. Jeg er blevet en bedre person og kan nu være en bedre lærer. ”     

Lærer Lucia Pesce, Italien

“Der er kun ét ord til at beskrive disse oplevelser: livsændrende.”

Dr. Joan Rossi, Californien

» Jeg vil bruge disse principper til at leve resten af mit liv. « 

Eliana Reyes, NYC, NY

“… klasseværelset bliver sin egen levende organisme, befolket med indbyrdes afhængige mennesker snarere end uafhængige individer, der ser verden som “jeg” versus “dem”.”

Dr. Francine Gordon, Stanford University, Santa Clara, CA