BELONGING

Fællesskab gennem forskellighed

BELONGING metoden

BELONGING er en videnskabeligt baseret metode til at fremme trivsel, sammenhæng, autenticitet og en klar oplevelse af at høre til.

Hvad er særligt ved denne metode?

BELONGING er en metode til at opbygge sunde relationer med sig selv og andre. På det personlige plan er det enkle trin til beslutningstagning, der skaber overensstemmelse mellem værdier og handlinger – på den måde fremmes autenticitet og sammenhæng. På den måde mindskes stress og mistrivsel.

Metoden kan læres og bruges af alle uafhængigt af faglig baggrund og interesser. Den er enkel og logisk og kan udfordres af en nysgerrig og kritisk sans. 

Metoden udspringer af forskning offentliggjort i 2018 af blandt andre Lynnclaire Dennis, medstifter af Mereon Legacy CIC og leder af det tværfaglige forskerteam. Lynnclaire besøgte Multikulturhuset i Sønderborg den 19. december 2019 og fortalte om metoden og videnskaben bag. To af medforfatterne til den banebrydende udgivelse er danske.

Selv om BELONGING værktøjerne er enkle, har det en stærk positiv virkning.

“Acceptance has taken a qualitative leap, extending beyond the old notions of ‘tolerance’. Hostility has decreased dramatically and introversion has dissolved as my learners discover why their presence really matters every day.”                                                                                                                                      Skriver en lærer om sin erfaringer med BELONGING metoden. 

 

OM BELONGING

BELONGING metoden bringer en ægte følelse af sammenhæng og fællesskabsfølelse ind i relationerne. Metoden er baseret på videnskab om hele systemer, og en forståelse af elementerne der sammen skaber et komplet og bæredygtigt system. De universelle principper bliver i praksis til en enkel metode, hvorfra der kan udvikles enkle værktøjer inden for forskellige vidensområder og praksisser. Gennem daglig reflekteret brug fører det til forståelse ind i et komplekst system som eksempelvis et menneske, en skoleklasse, en familie, et team eller en organisation.

Videnskaben bag BELONGING er beskrevet i bogen: THE MEREON MATRIX – Everything Connected through (K)nothing, og er udgivet af World Scientific. Læs introduktion til bogen.

Forskerteamet bag afdækning og beskrivelsen af mereonmatricen består af forskere med ekspertise inden for blandt andet matematik, geometri og computermodellering og informatik. Siden 1994 har teamets engagement været fokuseret på at bruge videnskabelige metoder til at udforske, forstå og anvende de første principper i matricen.

Læs mere om teamet bag udforskningen af mereon matricen.

Alt er forbundet

BELONGING er baseret på videnskabelig viden om hvordan den forbindelse er etableret.